sexta-feira, 6 de dezembro de 2013

NELSON MANDELA WAFUA

NELSON MANDELA WAFUATchizavo cha Wanangana wa Lunda Tchokwe Kali nhi tchinhengo tcha kufwa tcha yoze, tetekeli mutangu wa tchifuchi cha Africa ya kusango (Africa do Sul), Nelson Mandela, yoze wafuanga tangua lia mawana (5/12/2013).

Tunalembejeka usoko hamue nhi mbunga ya tchifuchi tchitchize.


Zambi tata anulembejeke nhikunukusumuna masoji kumeso jenu.